Start Biblioteka Aktualności Biblioteki

„Co kryją Tajemnice…?”

1 marca 2017 roku biblioteka szkolna przeprowadziła konkurs  czytelniczy adresowany do  klas III na podstawie szwedzkiej serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” autorstwa Martina Widmarka i Heleny Willis, w którym to udział wzięło 19 uczniów.

Więcej…

 

Książka odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka. Wzbogaca  wiedzę młodego czytelnika o otaczającym go świecie, wpływa na rozwój jego zainteresowań, i co najważniejsze pozwala silnie przeżywać treść czytanego tekstu. Stały kontakt z literaturą pomaga w nauce czytania, pisania czy opanowania  reguł ortografii.  Ma również wpływ na  kształtowanie wyobraźni, kultury i aktywności czytelniczej, a także na pobudzanie fantazji i ekspresji artystycznej  uczniów.

Więcej…

 

W roku 2016 przypada 100 rocznica śmierci oraz 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza. Toteż uczniowie z klasy Va włączyli się w obchody Roku Sienkiewiczowskiego i wzięli udział w zorganizowanym przez bibliotekę szkolną spotkaniu literackim „Henryk Sienkiewicz – wybitny pisarz i Polak”.

Więcej…

 

We wrześniu  2015 roku nasza szkoła przystąpiła do udziału w programie rządowym  „Książki naszych marzeń”.

Głównym  jego celem było:

 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych,
 • zakup dla uczniów książek  do czytania dla przyjemności,
 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata,
 • wzbogacenie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjne dla nich,
 • urozmaicenie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych,
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

Więcej…

 

W ramach rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych biblioteka szkolna przy współpracy z panią Iwoną Kaczyńską – nauczycielem plastyki, przeprowadziła konkurs pt. „Moja pierwsza książeczka”. Uczniowie chętnie przelali na papier swoje wspomnienia dotyczące pierwszej ulubionej książeczki. Komisja miała trudny wybór, gdyż prace były na wysokim poziomie. Jednak po burzliwych obradach  przyznano pięć pierwszych miejsc oraz wyróżnienia.

Więcej…

 

Z okazji Światowego Dnia Poezji w bibliotece szkolnej został przeprowadzony konkurs recytatorski dla klas V pt. „Wiosna w poezji”.  Przystąpiło do niego 16 uczestników.

Celem konkursu było:

 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych
 • rozwijanie zdolności recytatorskich
 • zainteresowanie uczniów poezją.

Więcej…

 

„Nie zapomnij o mnie” – pod takim hasłem w dniu 23 października  2015 roku w bibliotece naszej szkoły odbył się uroczysty wieczorek poetycki. Jest to jedno z przedsięwzięć biblioteki realizowanych w ramach Programu rządowego „Książki naszych marzeń”, mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa.

Więcej…

 

Z przyjemnością informujemy, że na terenie naszej szkoły zawiązują się Kluby Książkowych Motyli. Co to znaczy? Ideą klubów tworzonych we współpracy z wychowawcami klas I-III oraz wychowawcami świetlicy są cotygodniowe spotkania (zwykle jest to ostatnie 10 - 20 minut lekcji), podczas których młodszym dzieciom – zapraszanym wraz z rodzicami i/lub dziadkami – czytane są na głos książki.

Więcej…

 

29 września 2015 roku  nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim  Dniu Głośnego Czytania, który zainaugurował program pt. „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie  czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży”.

Więcej…

 
Więcej artykułów…