Sugerując się priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zadaniami i rekomendacjami ujętymi w planie pracy szkoły na bieżący rok nauki, od grudnia 2017 roku do grudnia 2018 roku we wszystkich klasach drugich będzie realizowana innowacja pedagogiczna pod tytułem ,,Grosik w kosmosie”.

Ideą innowacji jest doskonalenie procesów poznawczych, kształtowanie prawidłowych nawyków oraz postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Początkowe klasy szkoły podstawowej to okres, w którym uczniowie otrzymują pierwsze kieszonkowe.

Więcej…