W październiku bieżącego roku odbył się Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Dary Jesieni”. Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej dzieci, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz uwrażliwianie dzieci na otaczającą nas przyrodę i zmieniające się pory roku. Wpłynęło 33 prace wykonane różnymi technikami.

Więcej…

 

W ostatnim tygodniu października w świetlicy szkolnej Kaskada odbył się Konkurs Pięknego Czytania „Polscy Poeci Dzieciom”. Z uwagi na duże zainteresowanie oraz dostosowanie się do zmianowego systemu lekcyjnego naszych wychowanków zorganizowałyśmy konkurs w dwóch terminach, 25 i 27 października.

Więcej…

 

Nasza szkoła kładzie bardzo duży nacisk na bezpieczeństwo uczniów. Uczymy dzieci od klas najmłodszych, jak należy poruszać się w drodze do i ze szkoły oraz do innych miejsc.    W ramach tygodnia „Bezpieczna droga do szkoły” zaprosiliśmy do świetlicy policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Więcej…

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej „Kaskada” wyłonili uczniów, którzy w minionym roku szkolnym wyróżnili się wzorowym zachowaniem, wysoką kulturą osobistą, aktywnym uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez świetlicę oraz przestrzeganiem regulaminu świetlicy. W związku z tym otrzymali dyplomy „Wzorowego świetliczanina” oraz drobne upominki.

Więcej…

 
Więcej artykułów…